Informacje o TFI PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało utworzone i działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 kwietnia 1999 r., w sprawie udzielenia Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA z siedziba w Warszawie zezwolenia na utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (decyzja nr DFN-409/16-9/99-883).

Dane teleadresowe Towarzystwa:

Firma: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon: (0-22) 582 45 43
Fax: (0-22) 582 21 51
Numer NIP: 527-22-28-027
Strona internetowa: www.pzu.pl
Adres poczty elektronicznej: tfi.sprzedaz@pzu.pl


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zarządza następującymi funduszami inwestycyjnymi:

 1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku dnia 31 sierpnia 2006 r., decyzją nr DFI/W/4033-16/3-1-3859/06.
  Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.
  Numer NIP: 108-00-02-130

 2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji dnia 12 września 2006 r., decyzją nr DFI/W/4033-16/2-1-4149/06.
  Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.
  Numer NIP: 107-00-06-959

 3. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

  Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy dnia 9 lutego 2011 r., decyzją nr DFL/4032/151/33/09/10/11/VI/16/10/1/PS.
  Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.
  Numer NIP: 107-00-19-175